headerBG
                                 
Sub Image

Munvårdsutbildning

Utbildning I munvård och dess betydelse för mun och allmänhälsan tillberörd omvårdnadspersonal, enhetschef och sjuksköterska ges en gang per år. Syftet är att främja motivation samt teoretisk och praktisk kunskap så att munvård blir en självklar del av helhetsvården. Innehållet av utbildningen kan beröra exempelvis:
  • Normala och sjukliga åldersförändringar I munnen
  • Olika munsjukdomar och hur dessa förebyggs
  • Slemhinneförändringar med speciell tyngdpunkt på svampinfektioner och protesskav
  • Olika tandersättningar
  • Biverkningar av läkemedel I form av t.ex. muntorrhet
  • Syftet med uppsökande verksamhet och munhälsobedömning
  • Estetiska och psykologiska aspekter på munvård
Vi kan skräddarsy utbildning efter behovet för enskild verksamhet.

footerBG