headerBG
                                 
Sub Image

Uppsökande Verksamhet

De personer som är berättigade till uppsökande verksamhet skall erbjuds avgiftsfri munhälsobedömning en gång per år. Munhälsobedömningen innebär att tandvårdspersonalen gör en bedömning av munhåla, tänder och tandersättningar samt ger den berättigade och omvårdspersonalen informtion och instruktion om behovet av daglig munvård. Bedömning innefattar även individuell rådgivning samt om behov finns, ett erbjudande om nödvändig tandvård.

Landstinget har upphandlat och tecknat avtal med tandvårdsleverantörer som utför uppsökande verksamhet inom särskilt boende och inom hemtjänsten. En person som är berättigad till uppsökande verksamhet kan inte själv välja vårdgivare utan den tandvårdsleverantör som landstinget har tecknat avtal med utför munhälsobedömning och ger munvårdsutbildning.

Det övergripande syftet med uppsökande verksamhet är att säkerställa att den berättigade får en god daglig omvårdnad avseende mun och tänder. Den upsökande verksamheten är helt kostnadsfri. Vill du veta om du har rätt till uppsökande verksamhet eller nödvändig tandvård, kontakta personalen på ditt särskilda boende eller hemtjänsten.

footerBG