headerBG
                                 
Sub Image

Om oss

La Romain KB bildades år 2004 och leds av leg. Tandhygienist Pamela Brown. Företagets huvudinriktning bygger på den ställning som tandhygienistyrket avsågs få I enlighet med de uttalanden som finns I utredningen: Tandvården till 2010 (SOU 2002:53). Före år 2004 jobbade Pamela Brown med uppsökande verksamhet I företaget Vita tänder. Då som underleverantör åt olika företag. La Romain bygger på såväl lång klinikerfarenhet samt god erfarenhet av uppsökande verksamhet. För närvarande arbetar La Romain KB i enlighet med I upphandling I ett flertal inom stor Stockholms län och kommuner.

La Romain KB bygger sin verksamhet på en god planering och goda kontakter med verksamhetsansvariga och vårdansvariga för berörda områden. Detta skapar kännedom om uppsökande verksamheten samt möjligheter till rätt information för planering av de besök som kommer att genomföras. Detta ger även möjlighet till att våra besök blir väl förberedda och förankrade hos såväl ledning som personal ute I verksamheterna. Vi vill att besöken ska vara kända för boende och anhöriga I den mån som är möjligt.

footerBG