headerBG
Sub Image

Munhälsobedömning

Munhälsobedömning innebär att vår tandhygienist gör en bedömning av munhåla, tänder och tandersättningar samt bedömer det dagliga behovet av munvård. Efter genomförd bedöming informeras patient och berörd omvårdnadspersonal och/eller anhörig om munstatus och tandvårdsbehov. Tandhygienisten ger även indivduell information och instruktion om daglig munvård och hur den bör skötas med eventuella hjälpmedel. Ett munvårdskort lämnas alltid där samtlig information finns antecknat. Vid behov av ytterligare åtgärd, så kallad nödvändig tandvård, kan detta även erbjudas. Rådgivning till omvårdnadspersonal och/eller anhörig genom lämplig consultation ges när så efterfrågas. Personer med utfärdat tandvårdstödsintyg erbjuds munhälsobedömning en gång per år.

footerBG