headerBG
Sub Image

Nödvändigt Tandvård

Vid behov av så kallad nödvändig tandvård kan du vända dig till oss på La Romain. Vi kan själva utföra den nödvändiga tandvården och vid behov kontaktas de tandläkare som vi har ett etablerat samarbete med. För nödvändig tandvård betalar du den avgift som för öppen hälso- och sjukvård. Dessa avgifter ingår I högkostnadsskyddet. Vid vårdbehov undersöks alltid om den berättigade har någon fungerade tandläkarkontakt och I första hand rekommenderas denna.

footerBG