headerBG
Välkomna till La Romain

Vi på La Romain bedriver Uppsökande Tandvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. Våra tandhygienister och tandläkare kan via den mobila tandvården erbjuda behandling efter individuella behov.

Mer än bara tandvård…

La Romain KB bedriver tandvård inom uppsökande verksamhet. Detta med tonvikt på ett humanistiskt synsätt, vilket innebär att vi sätter patienten I centrum. Arbetsområden är munhälsobedömning, tandhygienistbehandling samt munvårdsutbildning för berörd personal. Vid behov kan även tandläkare förmedlas då vi har ett nära samarbete med ett flertal tandläkare.
Hemline
Om Oss

La Romain KB bildades år 2004 och leds av leg. Tandhygienist Pamela Brown. Företagets huvu...

verticalLine
Utbildning

Utbildning I munvård och dess betydelse för mun och allmänhälsan tillberörd omvårdnadspers...

verticalLine
Nyheter

Uppdateras inom kort

verticalLine
Jobba Hos Oss

Vi söker leg. Tandhygienist som trivs med varierade arbetsuppgifter och förmågan att vara ...

footerBG